DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐANG TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

*Vui lòng bấm vào tên trường để xem chi tiết

ĐH Công Nghiệp
Thực Phâm TP.HCM

Cao Đẳng
 Công Thương TP.HCM

Đại Học Đà Nẵng

ĐH Công Nghiệp
 TP.HCM

ĐH Tài Chính
Maketing TP.HCM

HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HCM
HỌC VÀO BUỔI TỐI & NGÀY CHỦ NHẬT

Học buổi tối và ngày chủ nhật

Thời Gian Học Tập

Không thi tuyển

1,5 năm

Thời Gian Đào Tạo

DÀNH CHO HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP (cùng ngành) & CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC (bất kỳ ngành nào)

Đối Tượng

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh
Số 20 đường Tăng Nhơn Phú,
phường Phước Long B, Quận 9

Địa điểm học tập

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG – HỆ CHÍNH QUY

(Trường Công Lập) 

Hình Thức Xét Tuyển

ĐĂNG KÝ NGAY

Học buổi tối và ngày chủ nhật

Thời Gian Học Tập

1,5 năm

Thời Gian Đào Tạo

DÀNH CHO HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG 

Đối Tượng

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh
Số 20 đường Tăng Nhơn Phú,
phường Phước Long B, Quận 9

Địa điểm học tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Trường Công Lập) 

ĐĂNG KÝ NGAY

Nhưng văn bằng không ghi Hệ vừa làm vừa học

Học buổi tối và ngày chủ nhật

Thời Gian Học Tập

1,5 năm

Thời Gian Đào Tạo

DÀNH CHO HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG 

Đối Tượng

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh
Số 20 đường Tăng Nhơn Phú,
phường Phước Long B, Quận 9

Địa điểm học tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG – HỆ CHÍNH QUY

(Trường Công Lập) 

ĐĂNG KÝ NGAY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG – HỆ CHÍNH QUY

(Trường Công Lập) 

ĐĂNG KÝ NGAY

Học buổi tối và ngày chủ nhật

Thời Gian Học Tập

1,5 năm

Thời Gian Đào Tạo

DÀNH CHO HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG 

Đối Tượng

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh
Số 20 đường Tăng Nhơn Phú,
phường Phước Long B, Quận 9

Địa điểm học tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

(Trường Công Lập) 

ĐĂNG KÝ NGAY

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh
Số 20 đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9

Địa điểm thi tuyển 

1,5 năm

Thời Gian Đào Tạo

DÀNH CHO HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT, ĐẠI HỌC 

Đối Tượng

Học qua mạng
Thời gian học: mọi lúc, mọi nơi

Địa điểm học tập

©2020 Allrights reserved tuyensinh.hitu.edu.vn

Phòng Đào tạo thường xuyên
 – Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Add: 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Hotline:  028.3640.2985 – Fax: 028.38978501

Email: dttx@hitu.edu.vn

Website: http://dttx.hitu.edu.vn